27 January 2013

[eo] La dek devoj de la Esperantistoj

de Universala Esperanto-Asocio

Ĉu ili estas ankoraŭ aktualaj? Ĉu vi ilin respektas?

  1. Bone sciu la lingvon, traktu ĝin kun respekto, kaj lasu la versfaradon al poetoj.
  2. Esperanton uzu parolante, studu legante kaj ne fuŝu skribante.
  3. La plibonigistoj diskutu: vi Fundamenton sekvu kaj fidela restu.
  4. Propagandu ĉiam, ne ĉie; klarigu, ne prediku: rakontu faktojn, ne esperojn.
  5. Kion vi povis lerni nur en unu semajno, ne instruu en unu horo; el malgravaĵoj ne faru regulon, kaj el la regulo ne faru malgravaĵon.
  6. Verkante en Esperanto, ne kredu interesa, kion nacilingve neniu legus; ne imagu, ke preseraroj plibeligas libron, ne malesperu, se mankas aĉetantoj.
  7. Al grupo aliĝu: la kunvenon vizitu; Esperanton parolu.
  8. Atentu, ke Internacia Lingvo vivos nur per uzado; memoru, ke tial internacia organizaĵo estas necesa, senlace varbu por UEA.
  9. Legu gazeton, por ke vi konu novajn faktojn; abonu, por ke ĝi povu ekzisti; kunlaboru, por ke ĝi estu interesa.
  10. Por Esperanto kiel movado agu; por ĝi kiel realaĵo pagu, kaj kiel altan idealon konservu ĝin en via koro.